Τιμοκατάλογος

 

ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΤΑΞΙ   TAXI TARIFF VALID
ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΠΤΩΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ 1.30 € AT START OF METER - FLAT RATE
ΤΙΜΗ Χ/ΤΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΜ. ΖΩΝΗΣ ΤΙΜΟΛ. Νο 1 0.74 € RATE PER km INSIDE CITY LIMITS No 1
ΤΙΜΗ Χ/ΤΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΜ. ΖΩΝΗΣ ΤΙΜΟΛ. Νο 2 1.30 € RATE PER km OUTSIDE CITY LIMITS No 2
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ 11.90 € WAITING TIME PER HOUR
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ - ΑΠΛΗ ΚΛΗΣΗ 2.13 € RADIO TAXI - SIMPLE CALL
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ 3.92 € RADIO TAXI - APPOINTMENT
ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 4.22 € FROM AND TO AIRPORTS
ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙΑ, ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΤ. ΛΕΟΦΟΡΕΙΩΝ 1.18 € FROM PORTS, RAILWAY & BUS STATIONS
ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 2 24.00 - 05.00 1.30 € NIGHT TARIFF No 2 24.00 - 05.00
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΚΙΛΩΝ 0.43 € BAGGAGE OVER 10 kgs EACH
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 3.72 € MINIMUM FARE

* ΔΙΟΔΙΑ & ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΤ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ - PASSENGERS ARE RESPONSIBLE TO PAY ALL TOLLS & FERRIES
* ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%

  • Stergiopoulos
  • Alexiou
  • Geranometafores
  • Gravas Service
  • Ixthuoessa
  • Ihthioessa2
  • Karta3
  • Diesel Avio
  • Karta2