Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μας απαρτίζεται από τους:

 • Κώστας Γεώργιος - Πρόεδρος
 • Ραυτόπουλος Βασίλειος - Αντιπρόεδρος
 • Μαυραγάνης Δημήτριος - Γραμματέας
 • Γκίκας Αντώνιος - Ταμίας
 • Γέρου Παναγιώτης - Μέλος

Τηλ. Επικοινωνίας: 6944377588, 6944621234

 • Stergiopoulos
 • Alexiou
 • Geranometafores
 • Gravas Service
 • Ixthuoessa
 • Ihthioessa2
 • Karta3
 • Diesel Avio
 • Karta2